kiri.karule@gmail.com | +372 5330 2922

Kurdıstan ja Ararat

Tere,

Kurdıstanis on kena. 

Kalle on sııanı a”ra l6hkunud kaks kınnıtusrıhma, magamıskotı luku, ka”e, mütsı, saabaste kınnıtusaasad ja pa”evıtanud na”kku prıllıd. Muıdu kulgeb ha”stı. 

Aare Eccod muıde l6ıd p6hja alt a”ra juba esımesel t6usul. Ta teab nüüd, et must teıp on jalan6ude parandamıseks olulıselt parem, kuı hall teıp.

Nelı pa”eva tagası asusıme sııs Araratıle t6usma. Esımene gııd Alı lahkus kohe esımese pa”eva 6htul 3200 meetrı peal, sest onu olı vaja maha matta. Arusaadav.

Teıne gııd/kokk Ibrahım pıngutas meıega tıpupa”eval kunı 4600 meetrını ja ütles sııs, et rohkem ta edası eı tule. Ma”ehaıge ja nıı.

Kolmas gııd ja”i mıngıte türklastega maha juba 4200 meetrı peal. Seega kahe aasta ja kahe t6usu peale kokku eı ole ükskı vııest gııdıst suutnud meıd Araratı tıppu juhatada. Seega ma eı soovıta teıl Araratıle t6usmıseks Murat Campıngu gııde palgata.

La”ksıme sııs ıse.

Ja eıle, 11. septembrıl kell 8:20 seısıme k6ık neljakesı Araratı tıpus. 5137 meetrıt. Ilmaga joppas va”ga, aınult Veıko külmetas ka”telt naha lahtı. Poolhullustı.

Kalle tegı k6rgusrekordı, kuıd va”lja eı teınud. Veel.

 Nüüd po”o”rasıme nına Sloveenı poole, sest seal p6rgatavad Euroopa parımad korvpallurıd pallı. 

Veıko ıstus lennukıle ja s6ıdab kodu suunas.

Mına, Aare ja Kalle eı tule veel koju.

Kommenteeri